Familietennis

Familietennis

Familietennis

                          Medlemsskab - Kontingent m. m.

Børn (til og med 17 år) fra 1. april til 1. april året efter       250 kr. 
Børn (til og med 17 år)  fra 1. januar til 1. april                 100 kr.

Familiemedlemskab  fra 1. april til 1. april året efter          950 kr.
Familiemedlemskab fra 1. januar til 1. april                        475 kr. 

Leg med i TUT       (Familieaktivitet)                                                   225 kr. pr. kvartal

Passivt medlemsskab                                                        100 kr.

HUSSTANDS- og FAMILIEMEDLEMSSKAB
Regler for familie-/husstandsmedlemsskab:
Et familie-/husstandsmedlemsskab er beregnet til familier med hjemmeboende børn.  (Hele familien kan deltage i TUT'S aktiviteter.)
Udeboende familiemedlemmer kan lejlighedsvis deltage sammen med medlemsskabsholder.
Udeboende familiemedlemmer skal have et personligt medlemskab/familiemedlemskab, hvis de ønsker at deltage fast i TUT'S aktiviteter så som træning og turneringer, eller vil have adgang til at booke banen.

GÆSTER/PRØVETIME                                                                                                     

Gæstespillere: Det er tilladt at tage gæster med på tennisbanen, de skal dog altid være i følge med et medlem fra klubben.
Beboer her fra byen kan ikke være gæstespillere, disse skal i stedet melde sig ind i klubben. Det er dog tilladt at tage en person, her fra byen, med på banen, så vedkommende kan prøve spillet. Det koster 25 kr. per time pr. person, hvilket vil sige at det højest kan komme til at koste

75. kr. pr. time.
Da vi har fuld tillid til vore medlemmer, skal man selv sørge for at få beløbet via  Mobilepay 6062 8446. (Husk at skrive navn og ”GÆST”) Har du ikke mobilpay, så ring til Birgit på det nævnte nummer.

FEJNING EFTER SPIL:
Når du har afsluttet dit spil og forlader banen er det MEGET vigtigt at du bruger de koste, som er beregnet til at fordele sandet på banen igen. Det kan godt se ud som om det ikke er nødvendigt, men det er det hver gang. Hvis man ikke overholder denne enkle regel vil banen efterhånden falde sammen og det kunstige materiale vil have svært ved at rejse sig igen. Det er også vigtigt at man tager hele banen ud til ca. 30 cm før hegnet, ellers vil ukrudt og mos sætte sig i underlaget.
Banen fejes ikke frem og tilbage, men i cirkler, således at man ender ved baglinien.
HÅBER DU HAR FORSTÅELSE FOR DET OG VIL HJÆLPE MED, SÅ BANEN HOLDER LÆNGE.

REGLER FOR FODTØJ:
For at bevare banen (slidlaget) længst muligt, er det påkrævet at man spiller i rene tennissko, alt andet er ikke tilladt.Når du ankommer til banen, skal du skifte fra dine almindelige sko til tennissko, ligesom man gør i indendørs haller.Vi arbejder på at få et stykke kunstgræs til at ligge lige indenfor døren således at man kan skifte sko der.

Dobbeltklik her for at tilføje din egen tekst.

Dobbeltklik her for at tilføje din egen tekst.

BOLDMASKINEN 
Vigtige detaljer !! 
-Tilslut straks lader efter brug – altid.
-Laderen er en såkaldt ”smartlader” og må derfor være tilsluttet altid (ligesom ved en PC).
-Ladeindikator:  Rød,ladning igang - Grøn,fuld opladet
-Tilslutning af 220 Volt under brug hjælper ikke, hvis batteriet er dødt.
-Det tager ca. 18 timer at oplade et helt afladet batteri.
-Fuld opladet batteri giver godt 2 timers brug, afhængig belastning, især ”ball speed” (også afhængig af batteriets tilstand og alder).
-Nyt batteri monteret i Marts 2021.
-Kan typisk kun bruges en gang pr. dag.

BEMÆRK!! Hvis du en dag, som den første skal bruge maskinen og opdager at laderen ikke er tilsluttet, er der en stor change for at den ikke virker optimalt.

UDENDØRSLYSET
Placering af lyskontakten Lyskontakten sidder i det overskab længst til højre lige under elmåleren.
Regler for anvendelse af udendørslyset Ifølge den landzone tilladelse vi fik bevilget står der skrevet:
Der gælder følgende vilkår for tilladelsen
     1. Lysmasterne skal lyse ind på tennisbanen, og må ikke vendes mod omgivelserne.
     2. Lysmasterne må ikke være til gene for omgivelserne herunder trafikken på Tapdrupvej og naboer m.fl. på Tapdrupvej og Kokær.
     3. Lysene skal være slukkede, når banen ikke benyttes.
     4. Lysene skal være slukkede uden for tennisklubbens åbningstid.

         (åbningstid: 08-21 alle dage).

VARMEN
Hvis du har haft skruet op for varmen, Husk at sætte temperaturen på MAX 20 grader inden du forlader klubhuset. Fjernbetjeningen ligger i overskabet længst til højre.

RENGØRINGEN Det vil være en stor hjælp, hvis vi er fælles om at holde klubhuset rent og pænt. Hvis du vil hjælpe så send en besked til os.
Brug menupunktet Kontakt os!

BANEBOOKNING
Man skal altid booke 2 eller 4 spillere.
Det kan være spillere som er medlem af klubben, eller en fra klubben og en gæst. (se regler for gæstespillere). Når du har booket en bane har du krav på at overtage banen på det reserverede tidspunkt. Kommer du mere end 15 min for sent og banen er optaget, har du mistet din ret til at spille i det pågældende tidsrum.
Du skal holde med at spille i så god tid, at du kan nå at "feje" banen, inden de næste spillere kommer. I nøgleboksen er der en nøgle til huset og en nøgle til tennisbanen. Koden får man når man bliver medlem af klubben. Lad være med at give andre end medlemmer af klubben koden, så vi slipper for misbrug og spillere, som ingen ret har til banen. Når nøglerne er langt tilbage i boksen igen skal talkombinationen på nøgleboksen sættes til 0000.

Formål:
Tapdrup Udeliv er en forening der arbejder på at skabe liv på den gamle sportsplads i den østlige del af byen.
Foreningen blev stiftet i 2013 og indtil videre er det, ved hjælp af enorm lokal opbakning og sponsorater lykkedes at få etableret en rigtig fin tennisbane. Tennisbanen blev indviet i august måned 2015.

Forhåbentligt vil det snart blive muligt at skabe endnu flere aktiviteter på området.
Vi er i den forbindelse meget interesseret i at få flere ildsjæle på banen. 
Er der noget du brænder for og synes kunne være en oplagt aktivitet på boldbanen så vil vi meget gerne høre fra dig.
Bestyrelsen vil være behjælpelig med at søge penge hjem osv.

KONTINGENT:   
Voksne  fra 1. april til 1. april året efter                             500 kr.
Voksne  fra 1. januar til 1. april                                         250 kr.